Kolumbialainen tyttö. Kuva: Meeri Koutaniemi.

Lähetys - ja avustustyö

LÄHETYSTYÖ

Lähetystyö on perustehtävämme

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt.28:18-20).

Ulvilan seurakunnalla on lähetysjärjestöjen kanssa  nimikkosopimuksia, joiden mukaan osallistumme nimikkolähettiemme ja nimikkokohteidemme kustannuksiin sekä talousarviovaroilla että vapaaehtoisesti kerätyillä varoilla. Sen lisäksi rukoilemme nimikkolähettiemme ja nimikkokohteissa tehtävän työn puolesta.

 

Lähetysjärjestöt

Lähetysjärjestöt  joiden kanssa seurakunnallamme on nimikkosopimuksia, ovat:

Suomen Lähetysseura (SLS) Linkki:   http://www.suomenlahetysseura.fi                             

Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL) Linkki:  http://www.sekl.fi tai            http://suuressamukana.fi/lahetystyontekija/

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) Linkki: http://www.sley.fi/lahetystyo

Lähetysyhdistys Kylväjä: www.kylvaja.fi

 

Ulvilan seurakunnan nimikkolähetit

 

 

 

Matti ja Anna Maija Kaipainen, Lähetysyhdistys Kylväjä

Matti ja Anna Maija tulivat Ulvilan nimikkoläheteiksi 1.1.2021. He tekevät Pohjois-Kreikassa työtä pakolaisten parissa yhteistyössä paikallisen seurakunnan kanssa. Suomessa Matti on toiminut papin ja Anna Maija laboratorionhoitajan tehtävissä.

Mari-Anna Stålnacke, Suomen Lähetysseura (SLS)

Mari-Anna lähti elokuussa 2022 vuodeksi perheineen Etiopiaan, Addis Abebaan. Hän on ulvilalainen teologian tohtori, joka opettaa Mekane Yesus -kirkon teologisessa seminaarissa tulevia kirkon työntekijöitä. Mari-Annan opetuksia voi seurata myös hänen Flowing Faith -somekanavaltaan.

Satu Haapanen, Suomen Lähetysseura

Satu aloitti työnsä Jerusalemissa sijaitsevan Suomen Lähetysseuran FELM-keskuksen toiminnanjohtajana elokuussa 2021. Hän kertoo keskuksen toiminnasta:  ”Keskuksessa ihmiset eri taustoista tapaavat toisiaan, seurakunnat kokoontuvat ja lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden harrastaa”. Satusta tuli Ulvilan nimikkolähetti keväällä 2022.

Juha Valta, Suomen Lähetysseura

Juha on Kathmandun laaksossa asuva Nepalin maatoimiston päällikkö. Hän on Suomessa toiminut yli 20 vuotta opettajana ja rehtorina sekä työskennellyt eri kansalaisjärjestöissä. Hän on aloittanut oman koulutiensäkin Nepalissa ja työskennellyt myös aiemmin maassa. Nykyinen tehtävä alkoi kesällä 2021,  ja Ulvilan nimikkolähetti hänestä tuli keväällä 2022.

kuva Philippe Gueissaz

Lauri ja Asako Palmu, Suomen evankelinen Kansanlähetys (SEKL)

Palmut palaavat kesällä 2023 viidennelle työkaudelleen Japaniin, Koben kaupunkiin. Lauri toimii vastuuseurakunnassa pastorina, Asako aikuis- ja lapsityössä sekä oppilashuollossa. Lisäksi heitä kutsutaan Länsi-Japanin ev.lut. kirkon hallinnollisiin tehtäviin. Heidän sydämellään ovat erityisesti ne japanilaiset, jotka eivät vielä ole kuulleet ilosanomaa Jeesuksesta.

Kenian työalue, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)

Keniassa mm. tuetaan Kisumun kehitysvammaiskoulua, joka on ollut Ulvilan nimikkokohteena vuodesta 1988 lähtien. Maassa tehdään myös orpotyötä, Credo-kummiohjelmassa tuetaan heikossa asemassa olevia tyttöjä, samburu-heimon parissa tehdään niin terveys- kuin seurakuntatyötäkin. Matongon teologisessa seminaarissa koulutetaan työntekijöitä evankelisluterilaisiin kirkkoihin Keniassa ja muissakin Afrikan maissa.

Japaninkielinen Internet-työ, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

SLEY kääntää ja toimittaa internettiin japaninkielistä kristillistä aineistoa. Netin kautta on myös mahdollista kysellä kristinuskosta, ja japanilaisten kirkkojen kotisivut kutsuvat seurakuntiin.  Japanilaisista vain 1% on kristittyjä.

Forward Looking -vammaisten lasten koulutus Nepalissa, Suomen Lähetysseura (SLS)

SLS työskentelee Nepalissa kaikkein syrjityimpien ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi ja elinolojen parantamiseksi. Kummilapsitoiminnan kautta tuetaan erityisesti vammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä. SLS toimii yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja paikallisten viranomaisten kanssa.

 

FELM-keskus, Suomen Lähetysseura (SLS)

Suomen Lähetysseuran keskus rakentaa nuoren sukupolven tietä rauhaan tarjoamalla Jerusalemissa turvallisen kohtaamispaikan eri taustoista tuleville. Keskuksessa annetaan henkistä tukea konfliktien keskellä asuville ja rauhankasvatusta mm. opettajia ja muita kasvattajia tukemalla. Vuodesta 2015 Ulvilan nimikkokohteena olleen FELM-keskuksen tukiosuus ohjautuu toistaiseksi Mari-Anna Stålnacken työlle.

TOIMINTA ULVILASSA

Yhteistyössä lähetysjärjestöjen kanssa järjestetään lähettivierailuja ja kirkkopyhiä. Nimikkotyötä tuetaan mm. myyjäisin ja yhteisissä tapahtumissa. Kullaan lähetyspiiri tukee seurakunnan nimikkolähettejä ja kohteita, Sanan ja rukouksen illoissa tuetaan Kansanlähetyksen nimikkotyötä. Olotuvalla on tehty käsitöitä ja askarteluja lähetyksen tukemiseksi. Lähetyksen toimintaryhmä suunnittelee ja toteuttaa lähetystoimintaa Ulvilassa. Puheenjohtajana on Pirjo Laine, lähetyspappina Eija Humpas-Toivanen, p. 044-7350612. Otathan yhteyttä, jos haluat tulla mukaan toimintaan!    

 

 

Kansainvälinen diakonia

Kansainvälisen diakonian ja muun kansainvälisen työn tehtävänä on kansainvälisen vastuun esillä pitäminen ja kansainvälisyyskasvatuksen tukeminen seurakunnassa. Ulvilan ystävyysseurakunnat ovat Kuressaaren Pyhän Laurentiuksen seurakunta ja Kirblan seurakunta. 

Yhteisvastuukeräys on  vuoden päätapahtuma kansainvälisessä diakoniassa.  Koteihin jaetaan pankkisiirtolomakkeet sekä järjestetään lipaskeräys. Kansainvälistä diakoniaa Ulvilassa toteuttaa kansainvälisen diakonian toimintaryhmä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Jos olet halukas tulemaan mukaan, lisätietoja antaa Eija Humpas-Toivanen, p. 044-7350 612.