Kolumbialainen tyttö. Kuva: Meeri Koutaniemi.

Lähetys - ja avustustyö

LÄHETYSTYÖ

Lähetystyö on perustehtävämme

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt.28:18-20).

Ulvilan seurakunnalla on lähetysjärjestöjen kanssa  nimikkosopimuksia, joiden mukaan osallistumme nimikkolähettiemme ja nimikkokohteidemme kustannuksiin sekä talousarviovaroilla että vapaaehtoisesti kerätyillä varoilla. Sen lisäksi rukoilemme nimikkolähettiemme ja nimikkokohteissa tehtävän työn puolesta.

 

Lähetysjärjestöt

Lähetysjärjestöt  joiden kanssa seurakunnallamme on nimikkosopimuksia, ovat:

Suomen Lähetysseura (SLS) Linkki:   http://www.suomenlahetysseura.fi                             

Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL) Linkki:  http://www.sekl.fi tai            http://suuressamukana.fi/lahetystyontekija/

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) Linkki: http://www.sley.fi/lahetystyo

Lähetysyhdistys Kylväjä: www.kylvaja.fi

 

Ulvilan seurakunnan nimikkolähetit:

 

 

 

Matti ja Anna Maija Kaipainen, Lähetysyhdistys Kylväjä

Matti ja Anna Maija tulivat Ulvilan nimikkoläheteiksi 1.1.2021. He työskentelevät Kreikkaan saapuneiden farsinkielisten, Keski-Aasiasta saapuneiden pakolaisten parissa vieraillen pakolaisleireillä. Ilosanoman kertominen ja erityisesti kristittyjen pakolaisten henkinen ja hengellinen tukeminen on heidän työtään. Matti on työskennellyt Suomessa kirkkoherrana, Anna Maija on perehtynyt kriisin- ja sielunhoitoon.

 

 

kuva Philippe Gueissaz

Lauri ja Asako Palmu, Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL)

Asako ja Lauri ovat viidennellä työkaudellaan Japanissa, Kobessa. He työskentelevät Kita-Suzurandain seurakunnassa. Lauri toimii pastorina, Asako aikuis- ja lapsityössä sekä opiskelijahuollossa. Heidän sydämellään ovat erityisesti ne japanilaiset, jotka eivät vielä ole kuulleet ilosanomaa Jeesuksesta.

Tarmo Heikkilä. Kuva Virve Rissanen.

Tarmo Heikkilä, Suomen Lähetysseura (SLS)

Tarmo aloitti syyskuussa 2023 Jerusalemissa sijaitsevan Lähetysseuran toimintakeskuksen, Felm-keskuksen toiminnanjohtajana ja Ulvilan nimikkolähettinä. Hänellä on pitkä kokemus kansainvälisistä tehtävistä ihmisoikeus- ja kehitystyön kysymysten parissa mm. YK:ssa ja Unicefilla. Hän näkee Felm-keskuksella tärkeän roolin rauhantyössä Israelissa ja Palestiinalaisalueella.

Terhi Teiskonlahti, Suomen Lähetysseura (SLS)

Ulvilan seurakunta tukee Nepalin alueellista hankeasiantuntijaa. Tällä hetkellä tehtävässä toimii Terhi Teiskonlahti. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja valtiotieteiden maisteri. Ulvilan nimikkolähetiksi hän tuli syksyllä 2023.

Ulvilan seurakunnan nimikkokohteet:

Kenian työalueella tehtävä työ, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)

Keniassa lähetit tekevät orpotyötä, Credo-kummiohjelmassa tuetaan heikossa asemassa olevia tyttöjä, Samburu-heimon parissa tehdään niin terveys- kuin seurakuntatyötäkin. Matongon teologisessa seminaarissa koulutetaan työntekijöitä evankelisluterilaisiin kirkkoihin Keniassa ja muissakin Afrikan maissa. Kisumun kehitysvammaiskoulu on ollut Ulvilan nimikkokohteena vuodesta 1988 lähtien.

Japanin työalueelle kohdistuva Internet-lähetystyö, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

SLEY kääntää ja toimittaa internettiin japaninkielistä kristillistä aineistoa. Netin kautta on myös mahdollista kysellä kristinuskosta, ja japanilaisten kirkkojen kotisivut kutsuvat seurakuntiin.  Japanilaisista vain 1% on kristittyjä. Tiina Latva-Rasku ja Ken Takaki toimivat internettyössä.

Nepal, vammaisten lasten koulutus ja työllistyminen, Suomen Lähetysseura (SLS)

SLS työskentelee Nepalissa kaikkein syrjityimpien ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi ja elinolojen parantamiseksi. Kummilapsitoiminnan kautta tuetaan erityisesti vammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä. SLS toimii yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja paikallisten viranomaisten kanssa.

 

Israel ja Palestiinalaisalue (FELM-keskus) Suomen Lähetysseura (SLS)

Ulvilan seurakunta tukee Suomen Lähetysseuran kautta rauhankasvatuksen Lähi-idän ohjelmaa, nuorten psykososiaalista tukea Palestiinalaisalueella sekä rauhan teologian ja uskontojen välisen dialogin ohjelmaa.  Suomen Lähetysseuran (Felm) keskuksessa annetaan henkistä tukea konfliktin keskellä asuville ja rauhankasvatusta mm. opettajia tukemalla. Yhteistyötä tehdään Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon kanssa. Kolmen uskonnon pyhässä kaupungissa, Jerusalemissa sijaitseva keskus on jo pitkään tarjonnut turvallisen kohtaamispaikan eri taustoista tuleville. Lähetysseura on työskennellyt alueella vuodesta 1924, sadan vuoden ajan.

TOIMINTA ULVILASSA

Yhteistyössä lähetysjärjestöjen kanssa järjestetään lähettivierailuja ja kirkkopyhiä. Nimikkotyötä tuetaan mm. myyjäisin ja yhteisissä tapahtumissa. Kullaan lähetyspiiri tukee seurakunnan nimikkolähettejä ja kohteita, Sanan ja rukouksen illoissa tuetaan Kansanlähetyksen nimikkotyötä. Lähetyksen toimintaryhmä suunnittelee ja toteuttaa lähetystoimintaa Ulvilassa. Puheenjohtajana on Mari-Anna Stålnacke, lähetyspappina Eija Humpas-Toivanen, p. 044-7350612. Otathan yhteyttä, jos haluat tulla mukaan toimintaan!    

 

 

Kansainvälinen diakonia

Kansainvälisen diakonian ja muun kansainvälisen työn tehtävänä on kansainvälisen vastuun esillä pitäminen ja kansainvälisyyskasvatuksen tukeminen seurakunnassa. Ulvilan ystävyysseurakunnat ovat Kuressaaren Pyhän Laurentiuksen seurakunta ja Kirblan seurakunta. 

Yhteisvastuukeräys on  vuoden päätapahtuma kansainvälisessä diakoniassa.  Koteihin jaetaan pankkisiirtolomakkeet sekä järjestetään lipaskeräys. Kansainvälistä diakoniaa Ulvilassa toteuttaa kansainvälisen diakonian toimintaryhmä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Jos olet halukas tulemaan mukaan, lisätietoja antaa Eija Humpas-Toivanen, p. 044-7350 612.