Kolumbialainen tyttö Kuva: Meeri Koutaniemi

Lähetys - ja avustustyö

LÄHETYSTYÖ

LÄHETYSTYÖ ON PERUSTEHTÄVÄMME

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt.28:18-20).

Ulvilan seurakunnalla on lähetysjärjestöjen kanssa  nimikkosopimuksia, joiden mukaan osallistumme nimikkolähettiemme ja nimikkokohteidemme kustannuksiin sekä talousarviovaroilla että vapaaehtoisesti kerätyillä varoilla. Sen lisäksi rukoilemme nimikkolähettiemme ja nimikkokohteissa tehtävän työn puolesta.

 

LÄHETYSJÄRJESTÖT  joiden kanssa seurakunnallamme on nimikkosopimuksia, ovat:

Suomen Lähetysseura (SLS) Linkki:   http://www.suomenlahetysseura.fi                             

Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL) Linkki:  http://www.sekl.fi tai            http://suuressamukana.fi/lahetystyontekija/

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) Linkki: http://www.sley.fi/lahetystyo

Lähetysyhdistys Kylväjä: www.kylvaja.fi

 

Ulvilan seurakunnan nimikkolähetit ja nimikkokohteet

Hilkka Arminen Urat-kielisen Uuden Testamentin käyttöönottojuhlassa.

HILKKA ARMINEN                                  

Papua-Uusi-Guinea, Ulvilan nimikkolähettinä vuodesta 1996, SLS

Hilkka on raamatunkäännöstyössä Papua-Uudessa-Guineassa, jossa puhutaan satoja eri kieliä. Urat-kielisen Uuden Testamentin valmistuttua v. 2016 Hilkka on jatkanut  mm. Uuden Testamentin  äänikirjan ja lukutaitotyön parissa sekä eri kieliryhmien Uuden Testamentin käännösten konsulttitarkastajana.

 

LEILA JA KARI PENTIKÄINEN

Etiopia, Ulvilan nimikkolähetteinä vuodesta 2018, SLS

Leila ja Kari lähtivät ensimmäisen kerran Etiopiaan vuonna 1995 ja toiselle työkaudelleen vuonna 2001. Kolmas työkausi alkoi vuonna 2018. Pentikäisten kotipaikkana on pääkaupunki Addis Abeba. Leila toimii aids-orpojen tukiohjelman kummiyhdyshenkilönä Dessien alueella sekä mm. vammaisten naisten voimaannuttamishankkeessa. Kari työskentelee kirkollisen työn koordinaattorina eri puolilla maata olevissa hankkeissa.
 

kuva: Philippe Gueissaz

ASAKO JA LAURI PALMU
Japani, Ulvilan nimikkoläheteiksi vuonna 2019, SEKL
Palmut ovat työskennelleet Japanissa vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2019 he toimivat Etelä-Nishinomiyan seurakunnan vastuutyöntekijöinä. Lauri toimii seurakunnan pappina ja myös suntion tehtävissä. Asako on seurakunnan kanttori, pyhäkoulunopettaja ja kieli- ja leivontapiirin vetäjä. Perheen lapset Benjamin, Helen ja Aimi käyvät Kobessa kansainvälistä koulua.

 

MIRJA JA URPO RAUNIO

Ulvilan nimikkotyöntekijöinä vuodesta 2017, Kylväjä

Rauniot ovat palanneet kotimaahan työstään Itä-Aasiassa, Bethanyn kristillisen vierastalon isäntinä.

 

KENIAN TYÖALUE, SLEY

Keniassa tuetaan mm. Kisumun kehitysvammaiskoulua, joka on ollut Ulvilan seurakunnan nimikkokohteena vuodesta 1988 lähtien. Lisäksi Keniassa tehdään orpolapsityötä mm. Matongon orpokodin kautta, Credo-kummiohjelmalla tuetaan heikossa asemassa olevia tyttöjä. Maasai-, somali- ja samburuheimojen parissa tehdään niin terveys- kuin seurakuntatyötäkin.

 

NEPAL , nimikkokohteena vuodesta 2017, SLS

Nepalissa kehitetään vammaistyötä Forward Looking -järjestön kautta. Koulutus, lukutaito ja työ mahdollistavat ihmisarvoisen elämän haavoittuvassa asemassa oleville vammaisille nuorille ja aikuisille. Aiemmin kohdettu on tuettu Ulvilassa nimikkolähettien kautta.

 

ISRAEL, FELM-KESKUS Lapset suojassa Pyhällä Maalla, Ulvilan nimikkokohteena vuodesta 2015, SLS

Jerusalemissa sijaitseva Shalhevetjah-nimelläkin tunnettu keskus toimii Suomen Lähetysseuran kirkollisen työn ja diakoniatyön toimipaikkana Lähi-idässä. Keskus tukee toiminnallaan paikallisia kirkkoja ja kristillisiä ryhmiä sekä tavoittaa köyhiä ja syrjäytyneitä erityisesti siirtotyöläisten parissa tehtävällä työllä. Keskuksessa kokoontuvat myös ulkosuomalaiset jumalanpalveluksiin.

 

JAPANI, Internet-lähetystyö, Ulvilan nimikkokohteena vuodesta 2009, SLEY

Internet-lähetystyössä Tiina Latva-Rasku vastaa Suomesta käsin japanilaisten kristinuskoon liittyviin kysymyksiin ja rakentaa raamattuopetussivustoa sekä kotisivuja japanilaisille kirkoille. Ken Takaki kääntää luterilaisia tekstejä japaniksi internetiin ja vastaa SLEY:n japanilaistyöstä Suomessa.

 

TOIMINTA ULVILASSA

Lähetyspiirit tukevat lähetystyötä kokoontumisillaan ja myös myyjäisiä ja huutokauppoja toteuttamalla. Ulvilassa toimivia lähetyspiirejä ovat Japanin-Kenian lähetyspiiri, Kisumupiiri, Nepalinkerho sekä Levanpellon ja Paluksen lähetyspiirit.  Sanan ja rukouksen illoissa tuetaan Kansanlähetyksen nimikkolähettien työtä Japanissa. Vuodenkiertoon kuuluvat myös erilaiset lähetysjuhlat, kirkkopyhät ja lähetystapahtumat, joissa myös lähetit vierailevat kertomassa kuulumisia maailmalta. Lähetyksen toimintaryhmä suunnittelee ja toteuttaa lähetystoimintaa Ulvilassa. Puheenjohtajana on Mari-Anna Stålnacke ja vapaaehtoisena lähetyssihteerinä toimii Irene Karén. Lähetyspappina on Eija Humpas-Toivanen, p. 044-7350 612.

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Kansainvälisen diakonian ja muun kansainvälisen työn tehtävänä on kansainvälisen vastuun esillä pitäminen ja kansainvälisyyskasvatuksen tukeminen seurakunnassa. Lisäksi pidämme yhteyttä Ulvilan ystävyysseurakuntiin Kuressaareen ja Kirblaan Virossa. Ystävyysseurakuntapiiri tukee toiminnallaan ystävyysseurakuntia. Merimieskirkkopiiri tukee Suomen Merimieskirkon toimintaa.

Yhteisvastuukeräys on  vuoden päätapahtuma kansainvälisessä diakoniassa.  Koteihin jaetaan pankkisiirtolomakkeet sekä järjestetään lipaskeräys. Kansainvälistä diakoniaa Ulvilassa toteuttaa kansainvälisen diakonian toimintaryhmä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Jos olet halukas tulemaan mukaan, lisätietoja antaa Eija Humpas-Toivanen, p. 044-7350 612.

Ota yhteyttä