Kolumbialainen tyttö. Kuva: Meeri Koutaniemi.

Lähetys - ja avustustyö

LÄHETYSTYÖ

Lähetystyö on perustehtävämme

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt.28:18-20).

Ulvilan seurakunnalla on lähetysjärjestöjen kanssa  nimikkosopimuksia, joiden mukaan osallistumme nimikkolähettiemme ja nimikkokohteidemme kustannuksiin sekä talousarviovaroilla että vapaaehtoisesti kerätyillä varoilla. Sen lisäksi rukoilemme nimikkolähettiemme ja nimikkokohteissa tehtävän työn puolesta.

 

Lähetysjärjestöt

Lähetysjärjestöt  joiden kanssa seurakunnallamme on nimikkosopimuksia, ovat:

Suomen Lähetysseura (SLS) Linkki:   http://www.suomenlahetysseura.fi                             

Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL) Linkki:  http://www.sekl.fi tai            http://suuressamukana.fi/lahetystyontekija/

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) Linkki: http://www.sley.fi/lahetystyo

Lähetysyhdistys Kylväjä: www.kylvaja.fi

 

Ulvilan seurakunnan nimikkolähetit ja nimikkokohteet

Hilkka ARminen väkijoukossa

Hilkka Arminen Urat-kielisen Uuden Testamentin käyttöönottojuhlassa.

Hilkka Arminen                                

Papua-Uusi-Guinea, Ulvilan nimikkolähettinä vuodesta 1996, SLS

Hilkka on raamatunkäännöstyössä Papua-Uudessa-Guineassa, jossa puhutaan satoja eri kieliä. Urat-kielisen Uuden Testamentin valmistuttua v. 2016 Hilkka on jatkanut  mm. Uuden Testamentin  äänikirjan ja lukutaitotyön parissa sekä eri kieliryhmien Uuden Testamentin käännösten konsulttitarkastajana.

 

Leila ja Kari Pentikäinen

Leila ja Kari Pentikäinen

Etiopia, Ulvilan nimikkolähetteinä vuodesta 2018, SLS

Leila ja Kari lähtivät ensimmäisen kerran Etiopiaan vuonna 1995 ja toiselle työkaudelleen vuonna 2001. Kolmas työkausi alkoi vuonna 2018. Pentikäisten kotipaikkana on pääkaupunki Addis Abeba. Leila toimii aids-orpojen tukiohjelman kummiyhdyshenkilönä Dessien alueella sekä mm. vammaisten naisten voimaannuttamishankkeessa. Kari työskentelee kirkollisen työn koordinaattorina eri puolilla maata olevissa hankkeissa.
 

Aimi, Asako, Lauri, Benjamin ja Helen Pentikäinen

kuva: Philippe Gueissaz

Asako ja Lauri Palmu
Japani, Ulvilan nimikkoläheteiksi vuonna 2019, SEKL
Palmut ovat työskennelleet Japanissa vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2019 he toimivat Etelä-Nishinomiyan seurakunnan vastuutyöntekijöinä. Lauri toimii seurakunnan pappina ja myös suntion tehtävissä. Asako on seurakunnan kanttori, pyhäkoulunopettaja ja kieli- ja leivontapiirin vetäjä. Perheen lapset Benjamin, Helen ja Aimi käyvät Kobessa kansainvälistä koulua.

 

 

MATTI JA ANNA MAIJA KAIPAINEN

Kreikka, Ulvilan nimikkoläheteiksi 1.1.2021, lähetysyhdistys Kylväjä

Matti ja Anna Maija ovat aiemmin olleet lähetystyössä Keski-Aasiassa. Suomessa Matti on toiminut papin ja Anna Maija laboratorionhoitajan tehtävissä. Uusi lähetyskutsu vie heidät Kreikkaan pakolaisten auttamiseen ja kotouttamiseen yhteistyössä paikallisseurakunnan kanssa.

 

Kenian työalue, SLEY

Keniassa tuetaan mm. Kisumun kehitysvammaiskoulua, joka on ollut Ulvilan seurakunnan nimikkokohteena vuodesta 1988 lähtien. Lisäksi Keniassa tehdään orpolapsityötä mm. Matongon orpokodin kautta, Credo-kummiohjelmalla tuetaan heikossa asemassa olevia tyttöjä. Maasai-, somali- ja samburuheimojen parissa tehdään niin terveys- kuin seurakuntatyötäkin.

 

Nepal 

Nepal on ollut nimikkokohteena vuodesta 2017, SLS.

Nepalissa kehitetään vammaistyötä Forward Looking -järjestön kautta. Koulutus, lukutaito ja työ mahdollistavat ihmisarvoisen elämän haavoittuvassa asemassa oleville vammaisille nuorille ja aikuisille. Aiemmin kohdettu on tuettu Ulvilassa nimikkolähettien kautta.

 

Israel, FELM-keskus 

Lapset suojassa Pyhällä Maalla, Ulvilan nimikkokohteena vuodesta 2015, SLS

Jerusalemissa sijaitseva Shalhevetjah-nimelläkin tunnettu keskus toimii Suomen Lähetysseuran kirkollisen työn ja diakoniatyön toimipaikkana Lähi-idässä. Keskus tukee toiminnallaan paikallisia kirkkoja ja kristillisiä ryhmiä sekä tavoittaa köyhiä ja syrjäytyneitä erityisesti siirtotyöläisten parissa tehtävällä työllä. Keskuksessa kokoontuvat myös ulkosuomalaiset jumalanpalveluksiin.

 

Japani, Internet-lähetystyö

Ulvilan nimikkokohteena vuodesta 2009, SLEY

Internet-lähetystyössä Tiina Latva-Rasku vastaa Suomesta käsin japanilaisten kristinuskoon liittyviin kysymyksiin ja rakentaa raamattuopetussivustoa sekä kotisivuja japanilaisille kirkoille. Ken Takaki kääntää luterilaisia tekstejä japaniksi internetiin ja vastaa SLEY:n japanilaistyöstä Suomessa.

 

TOIMINTA ULVILASSA

Lähetyspiirit tukevat lähetystyötä kokoontumisillaan ja myös myyjäisiä ja huutokauppoja toteuttamalla. Ulvilassa toimivia lähetyspiirejä ovat Japanin-Kenian lähetyspiiri, Kisumupiiri, Nepalinkerho sekä Levanpellon ja Paluksen lähetyspiirit.  Sanan ja rukouksen illoissa tuetaan Kansanlähetyksen nimikkolähettien työtä Japanissa. Vuodenkiertoon kuuluvat myös erilaiset lähetysjuhlat, kirkkopyhät ja lähetystapahtumat, joissa myös lähetit vierailevat kertomassa kuulumisia maailmalta. Lähetyksen toimintaryhmä suunnittelee ja toteuttaa lähetystoimintaa Ulvilassa. Puheenjohtajana on Mari-Anna Stålnacke ja vapaaehtoisena lähetyssihteerinä toimii Irene Karén. Lähetyspappina on Eija Humpas-Toivanen, p. 044-7350 612.

 

Nimikkolähettien ja nimikkokohteiden tukeminen

Ulvilan seurakunnan nimikkolähettejä ja lähetystyön nimikkokohteita voit tukea taloudellisesti näiden tili- ja viitenumeroiden avulla. Näin antamasi lahjoitus myös kirjautuu Ulvilan seurakunnan vapaaehtoiseen lähetyskannatukseen, ja huomioidaan seuraavan vuoden budjetissa olevien avustusmäärärahojen jakamisessa lähetysjärjestöjen kesken. Kaikilla tukemillamme lähetysjärjestöillä on pysyvä valtakunnallinen keräyslupa.

Suomen Lähetysseura

tilinumero: FI38 8000 1400 1611 30

viitenumero nimikkokohteisiin: 4 074416 002222 567  tai viesti: kolehti/Ulvila

 SLS:n kohteet: Nepal, Hilkka Arminen, Leila ja Kari Pentikäinen, FELM-keskus, jonka tilalla 1.8.20-31.7.21 Mari-Anna Stålnacke

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys  

tilinumero: FI13 8000 1500 7791 95  

viitenumero japaninkieliseen internetlähetykseen: 10054 97800 31070 01514

viitenumero Kenian-työhön: 10054 97800 32081 00518

viitenumero Kisumun keva-kouluun: 10054 97800 32050 01513

Mobile Pay Japaninkielinen Internettyö: 82095

Mobile Pay Kenian-työ: 29581

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

tilinumero: FI83 2070 1800 0283 25 (BICC NDEAFIHH)

viitenumero Asako ja Lauri Palmun työlle Japanissa: 22703 (tai viesti: Lauri ja Asako Palmu)

tai osoitteessa: https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/palmu-lauri-ja-asako/

Mobile Pay 37850 (=Kansanlähetys)  ja Lisää kommentti: 22703 (tai Lauri ja Asako Palmu)

Lähetysyhdistys Kylväjä

tilinumero: FI57 4405 0010 0212 96

viitenumero Itä-Aasian työn tukemiseen: 40 141 233

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys: keräyslupa no: RA/2017/100, keräysaika 31.1.2017-31.12.2021

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys: keräyslupa no: RA/2017/54, toimeenpanoaika: 17.1.2017-31.12.2021,  toimeenpanoalue: koko maa pois lukien Ahvenanmaa

Kylväjän keräyslupa no: RA/2016/472, voimassa 3.1.2017-31.12.2021, Manner-Suomi

Suomen Lähetysseura: keräysluvat: Manner-Suomi: RA/2020/3, voimassa 3.1.2020-31.12.2020, myönnetty 3.1.2020, Poliisihallitus. Ahvenanmaa ÅLR 2019/6111, voimassa 2020, myönnetty 13.8.2019 Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään vuosien 2020-2022 aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

Kansainvälinen diakonia

Kansainvälisen diakonian ja muun kansainvälisen työn tehtävänä on kansainvälisen vastuun esillä pitäminen ja kansainvälisyyskasvatuksen tukeminen seurakunnassa. Lisäksi pidämme yhteyttä Ulvilan ystävyysseurakuntiin Kuressaareen ja Kirblaan Virossa. Ystävyysseurakuntapiiri tukee toiminnallaan ystävyysseurakuntia. Merimieskirkkopiiri tukee Suomen Merimieskirkon toimintaa.

Yhteisvastuukeräys on  vuoden päätapahtuma kansainvälisessä diakoniassa.  Koteihin jaetaan pankkisiirtolomakkeet sekä järjestetään lipaskeräys. Kansainvälistä diakoniaa Ulvilassa toteuttaa kansainvälisen diakonian toimintaryhmä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Jos olet halukas tulemaan mukaan, lisätietoja antaa Eija Humpas-Toivanen, p. 044-7350 612.