Hautausmaiden muistomerkkimääräykset

Haudalle saadaan asentaa Ulvilan seurakunnan muistomerkkiohjeiden mukainen muistomerkki. Muistomerkkisuunnitelma tulee hyväksyttää Ulvilan seurakunnan hautausmaantoimistossa ennen muistomerkin asennusta. Kirkkoneuvosto voi painavista syistä antaa luvan ohjeista poikkeavan muistomerkin pystyttämiseen. Muistomerkit saa valmistaa luonnonkivestä, puusta tai metallista.

Muistomerkin pystyttämisestä on aina etukäteen sovittava seurakuntapuutarhurin kanssa, jotta muistomerkki saadaan asennettua oikeaan kohtaan. Muistomerkkien asennus tulee tapahtua vain sulan maan aikana.

Ulvilan seurakunnan hautauskäytössä olevia hautausmaita ovat: Ulvilan kirkon hautausmaa (osastot 101-107), Ulvilan uusi hautausmaa (osastot 201-219) ja Kullaan uusi hautausmaa (osastot 301-306).

Kokomääräykset arkkuhautausalueilla

Haudan leveys 100 cm

- aluskiven leveys max. 90 cm
- taulukiven korkeus max. 70 cm

Haudan leveys 110-115 cm

- aluskiven leveys max. 100 cm
- taulukiven korkeus max. 70 cm

Haudan leveys 120 cm

- aluskiven leveys max. 110 cm
- taulukiven korkeus max. 70 cm

Taulukiven tulee olla n. 10 cm kapeampi kuin aluskiven leveys.

Useampia hautapaikkoja rinnakkain olevalle hauta-alueelle saa asentaa muistomerkin, jonka aluskiven suurin sallittu leveys on hauta-alueen leveys miinus 40 cm. Taulukiven suurin sallittu korkeus on 70 cm.

Pystymalliset muistomerkit:

Yhdelle hautapaikalle asennettavan pystymallisen muistomerkin taulukiven suurin sallittu leveys on 70 cm ja korkeus 100 cm.

Rinnakkaispaikalle asennettavan pystymallisen muistomerkin taulukiven suurin sallittu leveys on 100 cm ja korkeus 160 cm.

Kaikkien pystymallisten muistomerkkien tulee olla ylöspäin kaventuvia ja ne on varustettava ruostumattomalla metallitapilla, jolla muistomerkki kiinnitetään pohjakiveen.

Perustuspalkit:

Perustuspalkit ovat Ulvilan uuden hautausmaan osastoissa 211 ja 215-219. Perustuspalkille asennettavan muistomerkin aluskiven on oltava vähintään 20 cm vahva, sahattupohjainen. Perustuspalkkiin ei saa kiinnittää muistomerkkiä suoraan, vaan kaikki palkin päälle tulevat muistomerkit on varustettava aluskivellä. Aluskivet on asennettava perustuspalkin päälle siten, että aluskiven takareuna on samassa linjassa perustuspalkin takareunan kanssa.

Kaikilla arkkuhautausalueilla pohjakiven suurin sallittu syvyys on 60 cm (kukka-aukollinen aluskivi).

Hautoja Ulvilan uudella hautausmaalla.

Kokomääräykset uurnahautausalueilla

Ulvilan kirkon hautausmaa, osasto 107, haudan koko 100 cm x 100 cm

- aluskiven leveys max. 90 cm
- taulukiven korkeus max. 60 cm

Osaston 107 uurnahaudoille voidaan myös asentaa pystymallinen muistomerkki, jolloin kokomääräykset ovat samat kuin yhdessä arkkuhautapaikassa. Aluskiven suurin sallittu syvyys 60 cm (kukka-aukollinen aluskivi). Taulukiven tulee olla 10 cm kapeampi kuin aluskiven leveys.

Kullaan uusi hautausmaa osasto 301 rivi 22, haudan koko 100 cm x 100 cm

- aluskiven leveys max. 60 cm
- taulukiven korkeus max. 50 cm
- aluskiven suurin sallittu syvyys 25 cm, reikäpohjakivet eivät ole sallittuja
- taulukiven tulee olla 10 cm kapeampi kuin aluskiven leveys

Ulvilan uusi hautausmaa osastot 201, 202 ja 203, haudan koko 70 cm x 70 cm

- aluskiven leveys max. 60 cm
- taulukiven korkeus max. 50 cm
- aluskiven suurin sallittu syvyys 25 cm, reikäpohjakivet eivät ole sallittuja
- taulukiven tulee olla 10 cm kapeampi kuin aluskiven leveys

Muistolehdot: Ulvilan uusi hautausmaa osasto 204 ja Kullaan uusi hautausmaa osasto 306

Muistolehtoihin ei saa pystyttää muistomerkkejä, vaan käytössä on yhteismuistokivet, joihin seurakunnan toimesta kiinnitetään messinkilaatat. Messinkilaatat on lunastettava seurakunnalta ja ne kaiverretaan ja pintakäsitellään seurakunnan toimesta. Laattoihin voidaan kaivertaa veteraani- tai Lotta Svärd -merkki. Muut kaiverrukset tulee hyväksyttää seurakunnan hautausmaantoimistossa.