Hääjärjestelyt

Hääjärjestelyissä kannattaa lähteä liikkeelle ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon, puhelin 02-5350 600

Kirkkoherranvirastosta voit varata vihkipapin sekä kirkon. Vihkiminen voidaan suorittaa myös juhlapaikalla, kotona tai ulkona.

Pappi haluaa tavata vihkiparin ennen vihkimistä. Toimituskeskustelun tarkoituksena on tutustua, puhua avioliiton merkityksestä ja parin yhteisestä elämästä sekä sopia toimitukseen liittyvistä käytännön asioista. Yhdessä voidaan sopia myös vihkiharjoituksesta, johon voivat vihkiparin lisäksi osallistua mahdolliset avustajat, kuten kaaso, bestman, morsiusneidot sekä sulhaspojat.

Avioliiton esteiden tutkinta tulee suorittaa hyvissä ajoin ennen vihkimistä.

Avioliittoon vihkiminen

Kirkolliseen avioliittoon vihkimisen edellytys on, että vähintään toinen kihlakumppani on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin kristilliseen uskontokuntaan. Evankelis-luterilaisen kirkon jäseneltä edellytetään myös rippikoulun käyntiä.

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai muussa sopivaksi katsottavassa paikassa.

Ulvilan kirkko on käytettävissä vihkimisiä varten sillä rajoituksella, että kesälauantaisin kirkko on varattu oman seurakunnan jäsenten toimituksiin klo 16 saakka. Poikkeuksena ovat ne vihkiparit, joista jommankumman vanhemmat ovat Ulvilan seurakunnan jäseniä. Kesäksi tehdyt vihkiaikavaraukset ovat voimassa, mikäli ne vahvistetaan toukokuun loppuun mennessä sinä vuonna.

Mikäli vihkipari tai heidän vanhempansa ei ole Ulvilan seurakunnan jäsen, peritään kirkon käytöstä maksu.

Ulvilassa tapahtuvat vihkimiset toimittaa joko Ulvilan seurakunnan pappi tai vihkiparin tehtävään pyytämä muu pappi. Ulvilan kirkossa ja Kullaan kirkossa tapahtuvissa vihkimisissä seurakunnan kanttori on aina käytettävissä. Vihkimusiikista on hyvä olla yhteydessä kanttoriin hyvissä ajoin ennen vihkipäivää.

Kirkon varauksesta, vihkimisen toimittamisesta ja muista järjestelyistä on syytä hyvissä ajoin sopia kirkkoherranviraston virkailijoiden kanssa.

Lisätietoja kirkollisen vihkimisen merkityksestä, käytännön järjestelyistä ja edellytyksistä.

Siviilivihkimisen jälkeen on mahdollista saada avioliitolle kirkollinen siunaus, joka voidaan toimittaa kirkossa.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut. kirkon asiointipalvelun kautta. Jos esteitä ei tutkita, avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis hoitaa esteidentutkinta ev.lut. kirkon asiointipalvelun kautta tai pyytää esteidentutkintaa aluekeskusrekisteristä.

Uuden etu- ja sukunimilain myötä (1.1.2019) vihittävien pitää valita sukunimensä jo avioliiton esteiden tutkintavaiheessa.

 

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Hääkimppu kirkon portailla.
Vihkipari pitää toisiaan kädestä.

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

(1 Kor. 13:13) 

Vihkitilaisuuden musiikista

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on luonteeltaan pyhä toimitus, jumalanpalvelus. Vihkitoimituksessa ollaan Pyhän Jumalan kasvojen edessä.

 Vihkitilaisuuden musiikiksi hääpari valitsee häämarssit alkuun ja loppuun, virren ja mahdollisen laulu- tai instrumentaalimusiikin. Musiikkia mietittäessä tulee ottaa huomioon kappaleiden sopivuun kirkkotilaan ja vihkitoimituksen jumalanpalvelusluonteeseen. Hengellisen musiikin lisäksi myös klassinen instrumentaalimusiikki sopii häämusiikiksi. Jos toivemusiikki ei sovi kirkkoon, niin sen voi mainiosti esittää myöhemmin hääjuhlassa.

Musiikista on hyvä sopia kanttorin kanssa hyvissä ajoin. Hääpari voi neuvoa solistia ottamaan yhteyttä kanttoriin ja sopimaan mahdollisesta harjoituksesta.

kanttori Katri Järvisalo-Hoffström, p. 044 7350 621
kanttori Heikki Hinssa, p. 0400 538 209

 

Virsiä

Sopivia virsiä löytyy virsikirjasta mm. seuraavista osastoista:

avioliitto: virret 238-241
koti ja perhe: virret 464-471
kiitosvirret: 332, 462
myös esim. 125, 560 ja kesähäissä 571
virsikirjan liiteosa: laulut 816-824

Katso myös verkkovirsikirja.

Virrestä voi keskustella papin tai kanttorin kanssa.

Häämarsseja

mm.
Erkki Melartin:  Juhlamarssi näytelmästä Prinsessa Ruusunen
Felix Mendelssohn:  Häämarssi näytelmästä Kesäyön unelma
Toivo Kuula:  Häämarssi
Rikhard Wagner:  Häämarssi oopperasta Lohengrin
Edward Elgar:  Maa tulevaisuuden (Land of Hope and Glory) sarjasta Pomp and Circumstance