Kastetilaisuus

Ensimmäiset viikot vastasyntyneen kanssa ovat usein täynnä puuhaa ja totuttelemista elämään uuden ihmisen kanssa. Samalla on jo alettava sunnitella myös lapsen kastetilaisuutta.

Lapsen kaste toimitetaan yleensä ennen kuin lapsi täyttää kaksi kuukautta. Ulvilassa kaste on mahdollista toimittaa joko Ulvilan tai Kullaan kirkossa, muissa seurakunnan tiloissa tai kotona. Kasteen toimittaa joko oman seurakunnan pappi tai vanhempien tehtävään pyytämä muu pappi. Eri mahdollisuuksista voi keskustella ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon, p. 02-5350 600, kasteen varaamista varten.

Kasteen toimittava pappi keskustelee vauvan vanhempien kanssa ennen kastetoimitusta toimituksen sisällöstä, puitteista ja muusta tilanteeseen liittyvästä. Hänelle annetaan joko etukäteen tai kastetilaisuudessa kasteilmoituslomake, jonka vanhemmat ovat saaneet postitse. Lomake on hyvä täyttää jo etukäteen vanhemmille kuuluvilta osiltaan.

Kastemekon tai kastemaljan voi tarvittaessa lainata seurakunnalta. Asiasta voi sopia samalla kun ottaa muita kastejärjestelyitä varten yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Toivomme, että lapsenne saattaminen pyhässä kasteessa Kristuksen ja hänen seurakuntansa yhteyteen muodostuu hyväksi ja valoisaksi juhlaksi, ja että seurakunta voi olla tukena pienen jäsenensä ja hänen perheensä elämässä.

YouTube-video
YouTube-video