Kehitysvammatyö

Kehitysvammaisten rippikoulut 

Jokaisella on oikeus osallistua rippikouluun.

 

  • Rippikouluun kutsutaan sinä vuonna, kun täyttää 15 vuotta. 
  • Vanhemmat voivat myös tulla rippikouluun, jos se on jäänyt käymättä.
  • Sopiva tapa käydä rippikoulu etsitään yhdessä nuoren, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
  • Rippikoulun opetus on kokemuksellista ja osallistavaa.
  • Opetus suunnitellaan nuoren tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Satakunnan alueella kehitysvammaisten rippikouluista vastaa kehitysvammaistyön pappi

Erilaisia rippikouluvaihtoehtoja

Kaikki rippikouluvaihtoehdot ovat kaksiosaisia
  1. Ennakkojakso (= kotiseurakuntan tutustumista ja oman ryhmän tapaamisia)
  2. Rippikoulutapaamiset tai leirijakso.

Leiririppikoulu pienryhmässä leirikeskuksessa

 
Ryhmäkoko on yleensä 6-10 nuorta. 
Leiririppikoulu on monille nuorista sopiva vaihtoehto.
Leirijaksolla opiskellaan toiminnallisesti eri menetelmin: vietetään hartaus- ja jumalanpalvelushetkiä, ulkoillaan, musisoidaan ja vietetään aikaa yhdessä omaa rauhaa unohtamatta. Toimintamenetelmiä ovat mm. musiikki, kädentaidot, maalaaminen/ piirtäminen, näytteleminen ja lattiakuvat.
 
Kenelle sopii
Leiririppikoulun nuoret ovat usein lievästi tai keskiasteisesti kehitysvammaisia. 
He pystyvät hoitamaan monia arjen askareita, kuten pukeutumaan tai syömään, itsenäisesti tai tuettuna. 
Leiririppikouluun voi osallistua myös henkilökohtaisen avustajan kanssa, jos leiriolosuhteet muuten ovat nuorelle sopivat. 
Suuret apuvälineet, kuten nosturit, voi olla hankala sijoittaa leirikeskusoloihin.
Leiririppikoulut pyritään pitämään esteettömissä leirikeskuksissa.
 

Pienryhmä

Sopii vaikeimmin vammaisille tai autistisille nuorille
Ryhmäkoko on 2-4 nuorta.

Pienryhmän rippikouluohjelma muodostetaan ilmoittautuneiden nuorten tarpeiden mukaan. Se voi olla joko päivätapaamisia syksyn ja kevään aikana tai näihin yhdistettynä lyhyt yhden tai kahden yön leirijakso.

Pienryhmän nuoret tarvitsevat paljon henkilökohtaista tukea. Yleensä heillä on oma henkilökohtainen avustaja hoitotoimenpiteitä, arjen tukemista ja ohjaamista varten. Opetus on vahvasti kokemuksellista. Eri menetelmiä käytetään nuorten mahdollisuuksien mukaan.

 

Yksityisrippikoulu

Yksityisrippikoululainen tarvitsee paljon tukea ja henkilökohtaista huomiota. Olemuskieli on tärkeä työväline. Yksityisrippikoulu toteutuu tiiviissä yhteistyössä koulun, tilapäishoidon tai asumisyksikön kanssa. Rippikoulu suunnitellaan yhdessä opettajan tai hoitotiimin kanssa.

Lisää olemuskielisestä rippikoulusta:
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/rippikoulu/rippikoulu-olemuskielella

 

Kotiseurakunnan tavalliseen rippikouluun ilmoittautuminen

Tähän rippikouluvaihtoehtoon ilmoittaudutaan suoraan kotiseurakuntaan heiltä tulleiden ohjeiden mukaan. Kehitysvammaistyön pappi voi tarvittaessa olla yhteydessä leirin työntekijöihin sekä tukea ja kannustaa heitä huomioimaan rippikoululaisen erityisiä tarpeita

 
Leirinuotio.
Leirinuotiolla.
Kaksi leiriläistä loikoilee laiturilla.
Leirilaiturilla

Ota yhteyttä

vs. kehitysvammaistyön pastori

Työtilat Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa.