Kehitysvammatyö

Kehitysvammaisten rippikoulut 

Jokaisella on oikeus osallistua rippikouluun.

Satakunnan seurakunnat järjestävät yhteistyössä rippikouluopetusta kehitysvammaisille ja autismin kirjon nuorille. 
Rippikouluista vastaa kehitysvammaistyön pappi. 

Rippikoulun miettiminen on hyvä aloittaa ajoissa. 
Minkälainen rippikoulu sopii sinulle parhaiten? 
Kehitysvammaisten rippikoulu vai erityisten oppijoiden ryhmä, päivärippikoulu tai leiririppikoulu kotiseurakunnassa?
Mitä tarvitset onnistuneen rippikoulukokemuksen saamiseksi?
Kehitysvammaistyön pappi voi tarvittaessa auttaa sopivan rippikoulumuodon miettimisessä.
Myös erityiskoulujen opettajilla on kokemusta oppilaidensa osallistumisesta rippikouluun.

Kehitysvammaisten rippikoulu

  • Rippikouluun kutsutaan sinä vuonna, kun täyttää 15 vuotta. 
  • Myöhemminkin voi tulla rippikouluun, jos se on jäänyt käymättä.
  • Sopiva tapa käydä rippikoulu etsitään yhdessä nuoren, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
  • Rippikoulun opetus on kokemuksellista ja osallistavaa.
  • Opetus suunnitellaan nuoren tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.
  • Rippikouluun voi osallistua henkilökohtaisen avustajan tai yleisavustajan kanssa.

Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu syyskuun aikana.
Ilmoittautuminen sähköisesti Ulvilan seurakunnan nettisivuilla.
Infokirje kehitysvammaisten rippikoulusta toimitetaan erityiskouluihin ja lasten asumisyksiköihin.

Vuoden 2023 rippikouluajankohdista löydät tietoa sivun alaosasta.

Satakunnan alueella kehitysvammaisten rippikouluista vastaa kehitysvammaistyön pappi

Erilaisia rippikouluvaihtoehtoja

Kaikki rippikouluvaihtoehdot ovat kaksiosaisia
  1. Ennakkojakso (= kotiseurakuntan tutustumista ja oman ryhmän tapaamisia)
  2. Rippikoulutapaamiset tai leirijakso.

Ennakkojakso alkaa itsenäisesti valittavaan joulunajan tapahtumaan osallistumisella joulukuussa.
Ryhmän yhteiset tapaamiset 1-3 tapaamista/ryhmä alkavat pian vuoden vaihteen jälkeen.

Leiririppikoulu pienryhmässä leirikeskuksessa

 
Ryhmäkoko on yleensä 6-10 nuorta. 
Leiririppikoulu on monille nuorista sopiva vaihtoehto.
Leirijaksolla opiskellaan toiminnallisesti eri menetelmin: vietetään hartaus- ja jumalanpalvelushetkiä, ulkoillaan, musisoidaan ja vietetään aikaa yhdessä omaa rauhaa unohtamatta. Toimintamenetelmiä ovat mm. musiikki, kädentaidot, maalaaminen/ piirtäminen, näytteleminen ja lattiakuvat.
 
Kenelle sopii
Leiririppikoulun nuoret ovat usein lievästi tai keskiasteisesti kehitysvammaisia. 
He pystyvät hoitamaan monia arjen askareita, kuten pukeutumaan tai syömään, itsenäisesti tai tuettuna. 
Leiririppikouluun voi osallistua myös henkilökohtaisen avustajan kanssa, jos leiriolosuhteet muuten ovat nuorelle sopivat. 
Suuret apuvälineet, kuten nosturit, voi olla hankala sijoittaa leirikeskusoloihin.
Leiririppikoulut pyritään pitämään esteettömissä leirikeskuksissa.
 

Pienryhmä

Sopii vaikeimmin vammaisille tai autistisille nuorille
Ryhmäkoko on 2-4 nuorta.

Pienryhmän rippikouluohjelma muodostetaan ilmoittautuneiden nuorten tarpeiden mukaan.
Se voi olla joko päivätapaamisia syksyn ja kevään aikana ja/tai näihin yhdistettynä lyhyt yhden tai kahden yön leirijakso.

Pienryhmän nuoret tarvitsevat paljon henkilökohtaista tukea.
Yleensä heillä on oma henkilökohtainen avustaja hoitotoimenpiteitä, arjen tukemista ja ohjaamista varten.
Nuoren vahva henkilökohtainen tunteminen on usein onnistuneen rippikoulun edellytys.
Opetus on vahvasti kokemuksellista. Eri menetelmiä käytetään nuorten mahdollisuuksien mukaan.

 

Yksityisrippikoulu

Yksityisrippikoululainen tarvitsee paljon tukea ja henkilökohtaista huomiota.
Yksityisrippikoulu toteutuu tiiviissä yhteistyössä koulun, tilapäishoidon tai asumisyksikön kanssa.
Yksityisrippikoulun onnistuminen vaatii yleensä monien ammattilaisten yhteistyötä. 
Yhteistyössä ovat mukana hoitajat, opettaja, vanhemmat, tarvittaessa puhevammaisten tulkki jne. nuorten tarpeen mukaan.
Rippikoulukokonaisuus suunnitellaan yhdessä nuoren usein vaativat yksilölliset tarpeet huomioiden.
Olemuskieli on tärkeä työväline.
Rippikoulu suunnitellaan yhdessä opettajan tai hoitotiimin kanssa.
Rippikoulua voi käydä myös Antinkartanossa.

Lisää olemuskielisestä rippikoulusta:
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/rippikoulu/rippikoulu-olemuskielella

 

Kotiseurakunnan rippikouluun ilmoittautuminen

Paikallisseurakunnat järjestävät erilaisia rippikouluja päiväleireinä ja leirikeskuksissa.
Kotiseurakuntien työntekijät auttavat mielellään rippikouluvaihtoehdon pohdinnassa.
Tähän rippikouluvaihtoehtoon ilmoittaudutaan suoraan kotiseurakuntaan heiltä tulleiden ohjeiden mukaan.
Kehitysvammaistyön pappi voi tarvittaessa olla yhteydessä leirin työntekijöihin sekä tukea ja kannustaa heitä huomioimaan rippikoululaisen erityisiä tarpeita

Rippikoulumaksu määräytyy rippikoulumuodon mukaan ja on korkeintaa 100€.

Kesän 2023 leirimuotoiset rippikoulut

Ryhmäjako tehdään ensisijaisesti koulu-, seurakunta- ja rovastikuntarajoja noudattaen. 
Ryhmä C perustetaan tarvittaessa.

A. 19-22.6.23 Eura, Mannilan kesäkoti. Konfirmaatio Euran kirkossa su 2.7 klo 14 (Ensisijaisesti Eura ja lähialueet)

B. 27.6-1.7.23 Kullaa, Silokallion kurssikeskus. Konfirmaatio Porissa la 1.7 leirin perään. 

C. 12-16.7.23 Kullaa, Silokallion kurssikeskus. Konfirmaatio su 16.7 leirin perään. Paikka tarkentuu ilmoittautuneiden mukaan.

Muita ryhmiä perustetaan tarvittaessa. Vaikeimmin vammaisten ja autististen pienryhmä muodostetaan ilmoittautumisten perusteella. 
Ryhmään ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä lokakuussa.


Ilmoitautuminen 2.9-7.10.22. 

Ilmoittaudu tästä

Ryhmiä ei täytetä ilmoittautumisjärjestyksesä.

Puhelinajat rippikouluun liittyville kysymyksille ja ilmoittautumiseen liittyen 14.9 klo 15-17.30 ja 21.9 klo 9-11. 

Myöhemmin ilmoittautuvat voivat tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja, riikka.hakkarainen@evl.fi tai 044 735 0616.
 

TERVETULOA MUKAAN!

 
Leirinuotio.
Leirinuotiolla.
Kaksi leiriläistä loikoilee laiturilla.
Leirilaiturilla

Ota yhteyttä

kehitysvammaistyön pastori

Työtilat Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa.