Nuorten vaikuttajaryhmä

Nuorten vaikuttajaryhmä edustaa Ulvilan nuoria seurakunnan päätöksenteossa. Tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria seurakunnan päätöksenteosta sekä edistää nuorten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta.

Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnassa on kyse osallisuuden vahvistamisesta. Kuulluksi tuleminen vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta ja samalla lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse kristillisen identiteetin vahvistamisesta, jossa voi kokea olevansa osa itselle merkittävää yhteisöä, tulla siinä kuulluksi ja vaikuttaa sen toimintaa

Kokoontumisissa on mukana nuorisotyönohjaaja.

Nuorten vaikuttajaryhmä valitaan vuodeksi kerrallaan. 

Kirkkoneuvosto on nimennyt vuodeksi 2024 nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet:

Erika Ilves
Iida Kaunismäki
Arttu Kuusisto
Niilo Lindstedt
Santtu Makkonen
Jami Nevanperä

Nuorten vaikuttajaryhmä
Nuorten vaikuttajaryhmä