Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta, asioimalla aluekeskusrekisterissä tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse. Jos esteitä ei tutkita, avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä esteiden tutkintaa. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu.  Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis pyytää esteidentutkintaa kirkkoherranvirastosta.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.  Lue lisää esteiden tutkinnasta.

Avioliiton esteiden tutkinta -asiointipalvelu

Palvelu on tarkoitettu pareille, jotka haluavat saada vireille avioliiton esteiden tutkinnan.  Palvelu on käytettävissä verkossa joka päivä vuorokauden ympäri osoitteessa:

esteidentutkinta.fi

Sähköisen palvelun rinnalla seurakunnat tarjoavat edelleen perinteisiä tapoja hoitaa esteiden tutkinta: kihlakumppanien käynti aluekeskusrekisterissä tai pyynnön lähettäminen postitse (jälkimmäisessä tarvitaan kahden todistajan allekirjoitukset).