Pyhä Kolmiyhteinen Jumala,
Vahvista meissä toivoa, kun lähellämme käytävä sota ahdistaa.
Varjele Ukrainan kansaa.
Säästä ihmisiä sodan kärsimyksiltä,
tuo lohtua perheille, jotka ovat jääneet sen jalkoihin.
Ole kaikkien niiden mukana,
jotka ovat joutuneet sodan keskelle tai pakenevat sitä.
Varjele etenkin lapsia ja nuoria,
joiden usko tulevaisuuteen on koetuksella ja horjuu.
Auta löytämään tie rauhaan ja sovintoon.
Vapahtajamme Jeesus Kristus,
tule sinä rauhaksi levottomiin sydämiimme.
Maailman tuulet tuovat meihin pelkoa ja turvattomuutta, huolta ja ahdistusta.
Sen tähden anomme, että et hylkäisi meitä. Anna rauha sisimpäämme,
anna rauha maailmaamme. Anna meille armo kasvaa uskon, toivon ja rakkauden hedelmää sinun ja lähimmäistemme iloksi. Tee meistä rauhasi välikappaleita.

Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Aamen.

_____________________________________________________________________________________________________________________

                                                    Elämänkaaritapahtumia

Kastetut lapset
Niilo Emiel Rantanen
Kira Fiona Forssten
Lennart Valentin Järviö
 

Kuolleet
Pentti Matti Tapio Mattila 69 v
Tuija Tuulikki Kolhanen 86 v
Lasse Juhani Siivonen 83 v
Altti Helmeri Mettänen 92 v
Jouko Juhani Hurme 76 v
Mauno Juhani Mäkinen 85 v Kullaalta