Seurakuntavaalit 2018

                                                                                                                    Liite 1

                                                                                                                    Vaalilautakunnan pöytäkirja 1/2018

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Ulvilan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

 1. joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

 2. joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018

 3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

 4. joka ei ole vajaavaltainen

 5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

 6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

   

  Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä Ulvilan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna 4.6.-31.8. ma-pe klo 8.00-13.00, 1.9. alkaen ma-pe klo 8.00-15.00 sekä 17.9.2018 kello 8.00-16.00.

   Kirkkoherranviraston osoite on: Pappilantie 7 A 28400 Ulvila.

   

  Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

   

  Ulvilassa 30.7.2018

   

  Ulvilan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

  Puheenjohtaja Sirkka Saari

   

  Kuulutus on ollut nähtävänä Ulvilan seurakunnan ilmoitustaululla 9.8.-17.9.2018.

  Kuulutus on julkaistu 9.8.2018 sanomalehdessä Ulvilan Seutu.               

 

                                                                                                                                                                              Liite 2

                                                                                                                    Vaalilautakunnan pöytäkirja 1/2018

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Ulvilan seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018 kello 10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19  Ulvilan kirkkoherranvirastossa, osoite Pappilantie 7 A.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 6.9.2018 kello 16.00 mennessä Ulvilan kirkkoherranvirastoon, osoite Pappilantie 7 A 28400 Ulvila.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 pidettävässä kokouksessaan.

Ulvilassa 30.7.2018

Ulvilan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Sirkka Saari

 

Kuulutus on ollut nähtävänä Ulvilan seurakunnan ilmoitustaululla 23.8.-4.9.2018.

Kuulutus on julkaistu 23.8.2018 sanomalehdessä Ulvilan Seutu.

 

Uutinen arkistoitu

« Uutislistaukseen