Murustaako.net 

Seurakunnan yhteinen blogi. Haluatko sinä jakaa ajatuksia uskosta ja elämästä Ulvilassa ?  

Blogiin pääset mukaan ottamalla yhteyttä Taneli Nurmenniemeen (044)7350 625

Hartauskirjoitus

Kuka keksi rakkauden?

 

Kol. 3: 12–17

Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

Paavali on aikanaan kirjoittanut nämä sanat Kolossan kaupungin seurakuntalaisille. Seurakunta on kaivannut ohjausta ja rohkaisua. Edelleen nämä sanat ohjaavat seurakuntia, Kristuksen seuraajia, ympäri maailman, myös meitä täällä Ulvilassa tänään. Jumala muistuttaa Raamatun sanassaan meitä olemaan armahtavaisia, ystävällisiä, nöyriä, lempeitä ja kärsivällisiä. Tulemaan toimeen keskenään, antamaan anteeksi vaikka tuntuisi, että olisi enempi pahaa sanottavaa toiselle kuin hyvää. Tämän kaiken voisi lyhyesti tiivistää sanoihin: Rakastakaa toisianne. Rakkautta ja rakkauden kohteita tuntuu meillä olevan monenlaisia. Rakastamme puolisoamme, lapsiamme, ystäviämme, tuttaviamme, apua tarvitsevia tuntemattomia ja luomakuntaa, mutta kaikkia näitä jotenkin eri tavalla. Rakkaus on elämämme suurin mysteeri ja lahja.

 ”Rakkaus tekee kaiken täydelliseksi”, sanoo Paavali tuossa kirjeessään. Paavali kirjoittaa kirjeessään seurakunnalle muistuttaakseen kahdesta rakkaudesta. Siitä, mitä tunnemme toisimme ja luomakuntaa kohtaan sekä siitä rakkaudesta, jota Jumala tuntee meitä kohtaan. Ne ovat erilaisia, mutta kuitenkin lähtökohta on yksi ja sama. Jumalasta lähtöisin oleva täydellinen rakkaus. Me kykenemme rakastamaan vain vaillinaisesti, syntisen ihmisen tavoin. Rakkautemme on usein ehdollista ja hiukan pielessä, mutta kuitenkin rakastamme niin kuin kykenemme. Jumalan rakkaus sen sijaan on täydellistä. Se on armahtavaa, ystävällistä, lempeää, kärsivällistä, anteeksi antavaa. Sitä voi kuvata siis juuri niillä sanoilla, millä Paavali ohjaa kirjeessään seurakuntaa. Jumalan ohjaamina pyrimme parhaamme mukaan noudattamaan Kristuksen sanoja: Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.

 

Hanne Tobiasson
seurakuntapastori