Kolumbialainen tyttö Kuva: Meeri Koutaniemi

Lähetys - ja avustustyö

LÄHETYSTYÖ

LÄHETYSTYÖ ON PERUSTEHTÄVÄMME

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt.28:18-20).

Ulvilan seurakunnalla on lähetysjärjestöjen kanssa  nimikkosopimuksia, joiden mukaan osallistumme nimikkolähettiemme ja nimikkokohteidemme kustannuksiin sekä talousarviovaroilla että vapaaehtoisesti kerätyillä varoilla. Sen lisäksi rukoilemme nimikkolähettiemme ja nimikkokohteissa tehtävän työn puolesta.

 

LÄHETYSJÄRJESTÖT  joiden kanssa seurakunnallamme on nimikkosopimuksia, ovat:

Suomen Lähetysseura (SLS) Linkki:   http://www.suomenlahetysseura.fi                             

Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL) Linkki:  http://www.sekl.fi tai            http://suuressamukana.fi/lahetystyontekija/

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) Linkki: http://www.sley.fi/lahetystyo

Lähetysyhdistys Kylväjä: www.kylvaja.fi

 

ULVILAN SEURAKUNNAN NIMIKKOLÄHETIT JA NIMIKKOKOHTEET

Hilkka Arminen

HILKKA ARMINEN                                  

Papua-Uusi-Guinea, Ulvilan nimikkolähettinä vuodesta 1996, SLS

Hilkka on raamatunkäännöstyössä Papua-Uudessa-Guineassa, jossa puhutaan satoja eri kieliä. Urat-kielisen Uuden Testamentin valmistuttua v. 2016 Hilkka jatkaa mm. Uuden Testamentin  äänikirjan ja lukutaitotyön parissa.

Annika Utriainen

ANNIKA UTRIAINEN

Etiopia, Ulvilan nimikkolähettinä vuodesta 2007, SLS

Annika on toiminut pitkään Hosainan alueella kyläkoulujen käynnistämisessä, opettajien kouluttajana ja ohjaajana. Hän toimii Dessien maakunnan aids-orpojen tukiohjelman kummiyhdyshenkilönä. Kummien tuella autetaan lapsia pääsemään kouluun, tuella autetaan tarvittaessa myös perheitä ja pidetään yllä aids-orpojen toimintakeskusta. Annika palaa Suomeen joulukuussa 2017 jäädäkseen eläkkeelle. Kummityö kuitenkin jatkuu Dessiessä.

 

Arni ja Eeva Hukari sekä lapset Ester ja Naomi

ARNI JA EEVA HUKARI

Japani, Ulvilan nimikkolähetteinä vuodesta 2013, SEKL

Hukarit työskentelevät Awajin seurakunnassa, Arni pappina ja Eeva perhetyössä. Arni on mukana myös Länsi-Japanin evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyön toimikunnassa. Perheeseen kuuluvat lisäksi tyttäret Ester ja Naomi. Hukarien työtä voit seurata myös heidän blogistaan, osoitteesta www.hukarit.net.

 

MIRJA JA URPO RAUNIO

Itä-Aasia, Ulvilan nimikkotyöntekijöinä vuodesta 2017, Kylväjä

Rauniot toimivat kristillisen vierastalo Bethanyn isäntäpariskuntana, ja tekevät sielunhoito- ja avioparityötä Itä-Aasiassa.

 

KENIAN TYÖALUE, SLEY

Keniassa tuetaan mm. Kisumun kehitysvammaiskoulua, joka on ollut Ulvilan seurakunnan nimikkokohteena vuodesta 1988 lähtien. Lisäksi Keniassa tehdään orpolapsityötä mm. Matongon orpokodin kautta, Credo-kummiohjelmalla tuetaan heikossa asemassa olevia tyttöjä. Maasai-, somali- ja samburuheimojen parissa tehdään niin terveys- kuin seurakuntatyötäkin.

 

NEPAL , nimikkokohteena vuodesta 2017, SLS

Nepalissa kehitetään vammaistyötä Forward Looking -järjestön kautta. Koulutus, lukutaito ja työ mahdollistavat ihmisarvoisen elämän haavoittuvassa asemassa oleville vammaisille nuorille ja aikuisille. Aiemmin kohdettu on tuettu Ulvilassa nimikkolähettien kautta.

 

ISRAEL, FELM-KESKUS Lapset suojassa Pyhällä Maalla, Ulvilan nimikkokohteena vuodesta 2015, SLS

Jerusalemissa sijaitseva Shalhevetjah-nimelläkin tunnettu keskus toimii Suomen Lähetysseuran kirkollisen työn ja diakoniatyön toimipaikkana Lähi-idässä. Keskus tukee toiminnallaan paikallisia kirkkoja ja kristillisiä ryhmiä sekä tavoittaa köyhiä ja syrjäytyneitä erityisesti siirtotyöläisten parissa tehtävällä työllä. Keskuksessa kokoontuvat myös ulkosuomalaiset jumalanpalveluksiin.

 

JAPANI, Internet-lähetystyö, Ulvilan nimikkokohteena vuodesta 2009, SLEY

Internet-lähetystyössä Tiina Latva-Rasku vastaa Suomesta käsin japanilaisten kristinuskoon liittyviin kysymyksiin ja rakentaa raamattuopetussivustoa sekä kotisivuja japanilaisille kirkoille. Ken Takaki kääntää luterilaisia tekstejä japaniksi internetiin ja vastaa SLEY:n japanilaistyöstä Suomessa.

 

TOIMINTA ULVILASSA

Lähetyspiirit tukevat lähetystyötä kokoontumisillaan ja myös myyjäisiä ja huutokauppoja toteuttamalla. Ulvilassa toimivia lähetyspiirejä ovat Japanin-Kenian lähetyspiiri, Kisumupiiri, Nepalinkerho sekä Levanpellon ja Paluksen lähetyspiirit.  Sanan ja rukouksen illoissa tuetaan Hukarien työtä Japanissa. Vuodenkiertoon kuuluvat myös erilaiset lähetysjuhlat, kirkkopyhät ja lähetystapahtumat, joissa myös lähetit vierailevat kertomassa kuulumisia maailmalta. Lähetyksen toimintaryhmä suunnittelee ja toteuttaa lähetystoimintaa Ulvilassa. Puheenjohtajana on Mari-Anna Stålnacke ja vapaaehtoisena lähetyssihteerinä toimii Irene Karén. Lähetyspappina on Eija Humpas-Toivanen, p. 044-7350 612.

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Kansainvälisen diakonian ja muun kansainvälisen työn tehtävänä on kansainvälisen vastuun esillä pitäminen ja kansainvälisyyskasvatuksen tukeminen seurakunnassa. Lisäksi pidämme yhteyttä Ulvilan ystävyysseurakuntiin Kuressaareen ja Kirblaan Virossa sekä Mazirbeen Latviassa. Ystävyysseurakuntapiiri tukee toiminnallaan ystävyysseurakuntia. Merimieskirkkopiiri tukee Suomen Merimieskirkon toimintaa.

Yhteisvastuukeräys on  vuoden päätapahtuma kansainvälisessä diakoniassa.  Koteihin jaetaan pankkisiirtolomakkeet vapaaehtoisten voimin sekä järjestetään lipaskeräys. Kansainvälistä diakoniaa Ulvilassa toteuttaa kansainvälisen diakonian toimintaryhmä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Jos olet halukas tulemaan mukaan, lisätietoja antaa Eija Humpas-Toivanen, p. 044-7350 612.