LÄHETYSTYÖ

LÄHETYSTYÖ ON PERUSTEHTÄVÄMME

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.  Ja katso,  minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt.28:18-20)

Ulvilan seurakunnalla on lähetysjärjestöjen kanssa  nimikkosopimuksia, joiden mukaan osallistumme nimikkolähettiemme ja nimikkokohteidemme kustannuksiin sekä talousarviovaroilla että vapaaehtoisesti kerätyillä varoilla. Sen lisäksi rukoilemme nimikkolähettiemme ja nimikkokohteissa tehtävän työn puolesta.

 

LÄHETYSJÄRJESTÖT  joiden kanssa seurakunnallamme on nimikkosopimuksia, ovat:

Suomen Lähetysseura (SLS) Linkki:   http://www.suomenlahetysseura.fi                             

Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL) Linkki:  http://www.sekl.fi tai            http://suuressamukana.fi/lahetystyontekija/

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) Linkki: http://www.sley.fi/lahetystyo

Medialähetys Sanansaattajat  (SANSA) Linkki:  http://www.sansa.fi

 

ULVILAN SEURAKUNNAN NIMIKKOLÄHETIT JA NIMIKKOKOHTEET

Hilkka Arminen

HILKKA ARMINEN                                   

Papua-Uusi-Guinea

Ulvilan nimikkolähettinä vuodesta 1996, SLS

Hilkka on Papua-Uudessa-Guineassa raamatunkäännöstyössä. Maassa puhutaan satoja kieliä, uratin puhujia on 7000.  Urat-kielinen Uusi Testamentti on valmistumassa painokuntoon vuoden 2015 lopussa, tämän jälkeen Hilkka jatkaa mm. Uuden Testamentin  äänikirjan ja lukutaitotyön parissa.

Annika Utriainen

ANNIKA UTRIAINEN

Etiopia

Ulvilan nimikkolähettinä vuodesta 2007, SLS

Annika on toiminut pitkään Hosainan alueella kyläkoulujen käynnistämisessä, opettajien kouluttajana ja ohjaajana. Tällä hetkellä Annika on Dessien maakunnan aids-orpojen tukiohjelman kummiyhdyshenkilönä. Kummien tuella autetaan lapsia pääsemään kouluun, tuella autetaan tarvittaessa myös perheitä ja pidetään yllä aids-orpojen toimintakeskusta. ”Lapselle antaa toivoa tietää, että on olemassa kummi, jolle hänen elämänsä on tärkeä.”

 

Arni ja Eeva Hukari sekä lapset Ester ja Naomi

ARNI JA EEVA HUKARI

Japani

Ulvilan nimikkolähetteinä vuodesta 2013, SEKL

Keväällä 2014 Hukarin perhe lähti Japaniin lähetystyöhön. Eeva opiskelee Japanin kieltä ja Arni toimii Hat-Koben seurakunnan pastorina.  Arni on mukana myös Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon  nuorisotyön toimikunnassa. Syksyllä 2015 työnkuva vaihtuu toimimiseksi Nishi-Suman seurakunnan yhteistyölähettinä. Perheeseen kuuluu vuonna 2013 syntynyt Ester-tytär ja vuonna 2015 syntynyt Naomi-tytär.

Hukarien kuulumisia on helppo seurata nettisivulta:  www.hukarit.net

SARA JA PRAKASH DHAKAL

Nepal

Ulvilan nimikkolähetteinä vuodesta 2015, SLS

Dhakalin perhe lähti vuonna 2014 Nepaliin. Sara on toiminut  vapaaehtoisten ja esikoulutusharjoittelijoiden koordinaattorina.  Prakash on työskennellyt vammaistyön johtajan neuvonantajana yhteistyössä nepalilaisen Forward Lookin vammaisjärjestön kanssa.  Perheeseen kuuluu Niko-poika ja vuonna 2015 syntynyt Nea-tytär.

 

KENIA

Kisumun kehitysvammaiskoulu Ulvilan nimikkokohteena vuodesta 1988, SLEY

Maasaityö, Ulvilan nimikkokohteena vuodesta 2000

Kisumussa toimiva kehitysvammaiskoulu antaa käytännön taitoja kehitysvammaisille lapsille ja nuorille sekä muuttaa ympäristön asenteita vammaisia kohtaan. SLEY on käynnistänyt koulun toiminnan vuonna 1980, nyt tuetaan oppilaiden asumista.

Maasai-heimon parissa tehdään perusseurakuntatyötä  ja evankelioimistyötä niiden parissa, jotka eivät vielä tunne Kristusta.  Lisäksi pioneerityössä uusilla alueilla mm. rakennetaan luokkahuoneita koulunkäyntiä varten. Credo-kummiohjelmassa tuetaan ympärileikkausta ja lapsiavioliittoa paenneita tyttöjä koulunkäyntiin.  

 

ISRAEL

Shalhevetjah-keskus

Ulvilan nimikkokohteena vuodesta 1984, keskus vuodesta 2015, SLS

Jerusalemissa sijaitseva Shalhevetjah-keskus toimii Suomen Lähetysseuran kirkollisen työn ja diakoniatyön toimipaikkana Lähi-idässä. Keskus tukee toiminnallaan paikallisia kirkkoja ja kristillisiä ryhmiä sekä tavoittaa köyhiä ja syrjäytyneitä erityisesti siirtotyöläisten parissa tehtävällä työllä. Keskuksessa kokoontuvat myös ulkosuomalaiset jumalanpalveluksiin. Shalhevetjah-keskuksen pappina on Mari Parkkinen, ja perhe- ja nuorisotyöntekijänä Sami Parkkinen.

 

JAPANI

Internet-lähetystyö

Ulvilan nimikkokohteena vuodesta 2009, SLEY

Internet-lähetystyössä Tiina Latva-Rasku vastaa Suomesta käsin japanilaisten kristinuskoon liittyviin kysymyksiin ja rakentaa raamattuopetussivustoa sekä kotisivuja japanilaisille kirkoille. Ken Takaki kääntää luterilaisia tekstejä japaniksi internetiin ja vastaa SLEY:n japanilaistyöstä Suomessa.

 

HEPREANKIELINEN RADIOTYÖ

 Medialähetys Sanansaattajat,   nimikkokohteena vuodesta 1999

Hepreankielinen Pelastuksen ääni –radio-ohjelma on ainoa Lähi-idässä kuuluva hepreankielinen Jeesuksesta kertova radio-ohjelma. Ohjelma on kuunneltavissa myös internetissä. Ohjelmaa tuottavat messiaaniset juutalaiset Netivyah-keskuksessa Jerusalemissa.

 

TOIMINTA ULVILASSA

Lähetyspiirit tukevat lähetystyötä kokoontumisillaan ja myös myyjäisiä ja huutokauppoja toteuttamalla. Ulvilassa toimivia lähetyspiirejä ovat Japanin-Kenian lähetyspiiri, Kisumupiiri, Merimieskirkkopiiri, Nepalinkerho sekä Levanpellon ja Paluksen lähetyspiirit.  Sanan ja rukouksen illoissa tuetaan Hukarien työtä Japanissa. Vuodenkiertoon kuuluvat myös erilaiset lähetysjuhlat, kirkkopyhät ja lähetystapahtumat, joissa myös lähetit vierailevat kertomassa kuulumisia maailmalta. Lähetyksen toimintaryhmä suunnittelee ja toteuttaa lähetystoimintaa Ulvilassa. Puheenjohtajana on Mari-Anna Stålnacke ja vapaaehtoisena lähetyssihteerinä toimii Irene Karén. Lähetyspappina on Eija Humpas-Toivanen, p. 044-7350612.

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Kansainvälisen diakonian ja muun kansainvälisen työn tehtävänä on kansainvälisen vastuun esillä pitäminen ja kansainvälisyyskasvatuksen tukeminen seurakunnassa. Lisäksi pidämme yhteyttä Ulvilan ystävyysseurakuntiin Kuressaareen ja Kirblaan Virossa sekä Mazirbeen Latviassa. Ystävyysseurakuntapiiri tukee toiminnallaan ystävyysseurakuntia.

Yhteisvastuukeräys on  vuoden päätapahtuma kansainvälisessä diakoniassa.  Vuoden 2015 keräyskohteena Suomessa on Suurella sydämellä –hanke, joka tukee vapaaehtoistoimintaa, ulkomaisena kohteena Haiti, jossa autetaan lapsia koulunkäyntiin. Koteihin jaetaan pankkisiirtolomakkeet Marttojen ja muiden vapaaehtoisten voimin sekä järjestetään lipaskeräystä. Kansainvälistä diakoniaa Ulvilassa toteuttaa kansainvälisen diakonian toimintaryhmä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Jos olet halukas tulemaan mukaan, lisätietoja antaa diakonissa Pirjo Laine, p. 044-7350626.

Lähetyssihteeri Irene Karén ja nimikkolähetti Hilkka Arminen lähetysjuhlilla Rovaniemellä 2015.
Lähetyssihteeri Irene Karén ja nimikkolähetti Hilkka Arminen lähetysjuhlilla Rovaniemellä 2015.
Sara, Prakash, Niko ja Nea Dhakal.

Ota yhteyttä

Eija Humpas-Toivanen
kappalainen